Цени - Легализация

Ведомство Услуга Вед. такса Фирмена такса
Агенция за социално подпомагане Легализация на документ - 1 р. ден
0.00 BGN
9.00 BGN
Агенция по вписванията Легализация на документ - 3 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Агенция по заетостта Легализация на документ - 2 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Албанско посолство Легализация на документ - Издадени от Албания - 2 р. дни
0.00 BGN
30.00 BGN
Бразилско посолство Легализация на документ - 8 р. дни
34.00 BGN
30.00 BGN
Българска народна банка Легализация на документ - Банково удостоверение - 2 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Български лекарски съюз Издаване на документ
50.00 BGN
10.00 BGN
Главна дирекция Криминална полиция Легализация на документ - начислява се към основната такса за всяка следваща стр.
1.00 BGN
0.00 BGN
Главна дирекция Криминална полиция Легализация на документ - 5 р. дни (1 стр.)
2.00 BGN
20.00 BGN
Главна дирекция Криминална полиция Легализация на документ - 3 р. дни (1 стр.)
4.00 BGN
25.00 BGN
Главно мюфтийство Заверяване на документ - 3 (+ –) р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Гръцко посолство Легализация на документ - Издадени от България - 2 р. дни
40.00 BGN
30.00 BGN
Дирекция на вероизповеданията на МС Легализация на документ - 2 р. дни
10.00 BGN
9.00 BGN
Държавна агенция "Архиви" Легализация на документ - 2 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Испанско посолство Легализация на документ - 2 р. дни
6.00 EUR
30.00 BGN
Китайско посолство Легализация на документ - общински документи - 5 р. дни
20.00 USD
30.00 BGN
Китайско посолство Легализация на документ - фирмен документи - 5 р. дни
40.00 USD
30.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Чужди документи - 4 р. дни
15.00 BGN
15.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документ - 4 р. дни (с/без превод)
15.00 BGN
15.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи издадени от Посолство - 4 р. дни (с/без превод)
20.00 BGN
15.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Чужди документи - 2 р. дни
22.50 BGN
18.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документ - 2 р. дни (с/без превод)
22.50 BGN
18.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи издадени от Посолство - 2 р. дни (с/без превод)
30.00 BGN
18.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документ - 1 р. ден (с/без превод)
30.00 BGN
25.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи - 4 р. дни
30.00 BGN
15.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Чужди документи - 1 р. ден
30.00 BGN
25.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи издадени от Посолство - 4 р. дни
35.00 BGN
15.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи издадени от Посолство - 1 р. ден (с/без превод)
40.00 BGN
25.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи - 2 р. дни
45.00 BGN
18.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи издадени от Посолство - 2 р. дни
52.50 BGN
18.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи - 1 р. ден
60.00 BGN
25.00 BGN
Консулски отдел Лагализация на документ - Български документи издадени от Посолство - 1 р. ден
70.00 BGN
25.00 BGN
Кубинско посолство Легализация на документ (само оригинал/само превод)
40.00 USD
40.00 BGN
Кубинско посолство Легализация на документ (оригинал + превод)
220.00 USD
40.00 BGN
Кувейтско посолство Легализация на документ - 4 р. дни
100.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - 2 р. дни
2.50 BGN
9.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - Обикновена поръчка - У - е, за придобита в БГ специалност в здравеопазването
60.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - Обикновена поръчка - У - е, за придобита в БГ специалност по регулирана мед. професия
60.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - Обикновена поръчка - У - е, за придобита в БГ специалност по регулирана мед. професия и специалност в здравеопазването
90.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - Бърза поръчка - У - е, за придобита в БГ специалност по регулирана мед. професия
120.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - Бърза поръчка - У - е, за придобита в БГ специалност в здравеопазването
120.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на здравеопазването Легализация на документ - Бърза поръчка - У - е, за придобита в БГ специалност по регулирана мед. професия и специалност в здравеопазването
180.00 BGN
40.00 BGN
Министерство на земеделието и храните Легализация на документ - 2 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Министерство на икономиката Легализация на документ - 2 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Министерство на отбраната Легализация на документ - 7 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Министерство на правосъдието Легализация на документ - 2 р. дни
5.00 BGN
22.00 BGN
Министерство на правосъдието Легализация на документ - 4 р. дни
5.00 BGN
15.00 BGN
Министерство на правосъдието Легализация на документ - 2 р.дни - Пълномощно за имот
10.00 BGN
22.00 BGN
Министерство на правосъдието Легализация на документ - 4 р.дни - Пълномощно за имот
10.00 BGN
15.00 BGN
Национален осигурителен институт Легализация на документ - 2 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Национален център за информация и документация (НАЦИД) Легализация на документ - 6 р. дни
15.00 BGN
15.00 BGN
Национален център за информация и документация (НАЦИД) Легализация на документ - 3 р. дни
22.50 BGN
18.00 BGN
Национален център за информация и документация (НАЦИД) Легализация на документ - 2 р. дни
30.00 BGN
25.00 BGN
Национална агенция за приходите Легализация на документ - 7 р. дни
0.00 BGN
9.00 BGN
Национална занаятчийска камара Заверяване на документ - 5(+–) р.дни
7.00 BGN
9.00 BGN
Немско посолство Легализация на документ (копие на вече издаден) - 2 р. дни
10.00 BGN
30.00 BGN
Немско посолство Легализация на документ - 2 р. дни
30.00 BGN
30.00 BGN
Португалско посолство Легализация на документ - Удостоверяване на превод - 1 р. ден
58.60 BGN
30.00 BGN
Посолство на Азербайджан Легализация на документ - Общински документи
80.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Аржентина Легализация на документ
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Армения Легализация на документ
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Беларус Легализация на документ - Транзитна виза (еднократно)
20.00 EUR
40.00 BGN
Посолство на Беларус Легализация на документ - Транзитна виза (двукратно)
30.00 EUR
40.00 BGN
Посолство на Беларус Легализация на документ - Транзитна виза (многократно)
40.00 EUR
40.00 BGN
Посолство на Беларус Легализация на документ - Еднократна виза
60.00 EUR
40.00 BGN
Посолство на Беларус Легализация на документ - Двукратна виза
90.00 EUR
40.00 BGN
Посолство на Беларус Легализация на документ - Многократна виза
150.00 EUR
40.00 BGN
Посолство на Белгия Легализация на документ - ДДОЕП (спешен документ за пътуване)
20.00 BGN
40.00 BGN
Посолство на Белгия Легализация на документ - Сертификат (националност, пребиваване)
20.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Белгия Легализация на документ - Издадени от България - 4 р. дни
20.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Босна и Херцеговина Легализация на документ
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Великобритания Легализация на документ - заверка за всяка следваща страница
50.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Великобритания Легализация на документ - заверка на копие
60.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Виетнам Легализация на документ - Издадени от Виетнам
30.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Египет Легализация на документ - Общински документи / издаден от Египет / - 3 р. дни
22.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Египет Легализация на документ - Образователни документи / издаден от България / - 3 р. дни
48.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Египет Легализация на документ - Фирмени документи / издаден от България / - 3 р. дни
50.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Египет Легализация на документ - Общински документи / издаден от България / - 3 р. дни
52.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Естония Легализация на документ
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Естония Легализация на документ - За държави, които не са членки на Хагската конвенция
29.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Пенсионни документи
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Спешно издаване на документ (прибавя се към основната такса)
13.00 BGN
0.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Допълнителна легализация или други услуги
25.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Декларации, дипломи, стипендии, бракове, пълномощни
25.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Копие от регистъра
50.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Отнасящи се до продажба, покупка и др. на движимо и недвижимо имущество
50.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Търговски документ (внос от чужда)
50.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индия Легализация на документ - Търговски документ (изонс от Индия)
125.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индонезия Легализация на документ - Смъртен акт - 2 р. дни
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Индонезия Легализация на документ - Удостоверение за раждане - 2 р. дни
10.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Индонезия Легализация на документ - Шофьорска книжка - 2 р. дни
15.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Индонезия Легализация на документ - ID - 2 р. дни
15.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Индонезия Легализация на документ - Други документи - 2 р. дни
20.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Индонезия Легализация на документ - Удостоверение за сключване на граждански брак - 2 р. дни
20.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Ирак Легализация на документ - Документи от България - 2 р. дни
0.00 BGN
40.00 BGN
Посолство на Ирак Легализация на документ - Издаването на (A) паспорти
20.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Ирак Легализация на документ - Туристическа виза
40.00 USD
0.00 BGN
Посолство на Ислямска Република Иран Легализация на документ - Издадени от България
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Ислямска Република Иран Легализация на документ - Издадени от Иран
0.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Йемен Легализация на документ - Български документи
0.00 BGN
40.00 BGN
Посолство на Йордания Легализация на документ - от България - актове за раждане, Дипломи и приложения и др - 2 р. дни
10.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Йордания Легализация на документ - от Йордания - актове за раждане, свидетелства за съдимост и др - 2 р. дни
10.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Йордания Легализация на документ - Търговски документи, Фактури, Сертификати за произход, Сертификати за производствена практика, Ветеринарно-санитарни , Медицински - 2 р. дни
42.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Канада Легализация на документ - Издадени от Канада
50.00 USD
30.00 BGN
Посолство на Катар Легализация на документ - Сертификат за произход
38.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Кипър Легализация на документ - Издадени от България
1.70 EUR
30.00 BGN
Посолство на Косово Легализация на документ
20.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Кралство Дания Легализация на документ - Обшински документ - 3 р. дни
45.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Кралство Дания Легализация на документ - Сертификат за регистрация
260.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Либия Легализация на документ - Издадени от България
50.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Ливан Легализация на документ от Ливан - 4 работни дни
12.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Литва Легализация на документ - издадени от Литва
20.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Мароко Легализация на документ
10.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Молдова Легализация на документ
0.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Пакистан Легализация на документ - 1 р. ден
30.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - Проверени и заверени преводи от / на полски език - за стр.
17.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - Заверка на копие на документ
24.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - удостоверяване на превод от / на полски език за стр.
32.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ
59.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - Удостоверяване на документа
59.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - Прилагане на друг нотариус - за всяко свое действие
71.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ
95.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - правна сделка, прехвърляне на собствеността на имот
236.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Полша Легализация на документ - Съставянето на нотариалния акт
236.00 BGN
30.00 BGN
Посолство на Сирия Легализация на документ - 2 р. дни
40.00 EUR
30.00 BGN
Посолство на Украйна Легализация на документ - 2 р. дни
10.00 USD
50.00 BGN
Посолство на Франция Легализация на документ - 2 р. дни
20.00 BGN
30.00 BGN
Посолството на Палестина Легализация на удостоверение за раждане (от Палестина)
10.00 USD
30.00 BGN
Румънско посолство Легализация на документ
15.00 EUR
30.00 BGN
Руско посолство Легализация на документ - 2 р. дни
30.00 BGN
30.00 BGN
Света Митрополия Легализация на документ - Свето кръщане и Свето венчание - 1 р. ден
5.00 BGN
9.00 BGN
Света Митрополия Легализация на документ - Свидетелство за развод - 1 р. ден
10.00 BGN
9.00 BGN
Свети Синод Легализация на документ - 1 р. ден
10.00 BGN
9.00 BGN
Сръбско посолство Легализация на документ
0.00 EUR
30.00 BGN
Турско посолство Легализация на документ - 2 р. дни
35.00 BGN
30.00 BGN
Холандско посолство Легализация на документ - Издаване на копия
30.00 USD
30.00 BGN
Японско посолство Легализация на документ
0.00 BGN
30.00 BGN

Всички цени за легализация са без ДДС и се калкулират на база печат и представляват сумата от ведомствените такси (ако има такива) и цената за единица печат. Съгласно чл. 50 от ЗДДС, ведомствените такси са освободени от ДДС.

Ведомствените такси може да бъдат различни в момента на регистриране на поръчката. Те зависят от конкретното ведомство.