Устен превод

Ла Фит Транс ООД предлага преводачи за устни преводи. Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. Преводачите на компанията покриват всички видове устни преводи, но не можем да гарантираме на 100% преводач на всеки език за всяка дата. Затова е необходимо навременно запитване по темата, за да преценим дали може да се осигури преводач за конкретните дни и за конкретните условия на Клиента.

Често при запитване за устен превод (особено в случаите когато преводът е специализиран) се изисква от Клиента примерен текст, който покрива част от терминологията на бъдещия устен превод. По този начин преводачът се подготвя предварително.


Въпроси

  • Легализация на Сертификат за свободна продажба » Легализация на документи

  • Легализация на Фирмен баланс » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от Районна прокуратура » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат - ISO » Легализация на документи

  • Легализация на Имунизационен паспорт /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Банкова гаранция » Легализация на документи

  • Какво означава Национална мрежа офиси Ла Фит Транс? » Офиси за преводи и легализация

  • Легализация на Потвърждение за завършена практика (АСП) » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за придобито / отказано гражданство » Легализация на документи

  • Кои документи са от II група? » Преводи на документи