Услуги

Ла Фит Транс ООД предлага услуги в областта на превода и подготовката на документация за легализация. Целта на компанията е да предлага услугите си максимално близо до Вас, затова започна изграждането на представителни офиси из страната.

При обработването на поръчките на Клиентите си, компанията се ръководи от няколко основни принципа:


Въпроси

  • Каква информация трябва да предоставя, при необходимост от устен превод? » Устен превод

  • Легализация на Отчет за парични потоци по прекия метод » Легализация на документи

  • Легализация на Извлечение от държавен вестник » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско изследване /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /МП/ » Легализация на документи

  • Как се таксува легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за притежание на личен документ, превозно средство и др. » Легализация на документи

  • Легализация на Служебна бележка /документи издадени от частно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица » Легализация на документи

  • Легализация на Служебна бележка - от РУСО » Легализация на документи