Специализирани преводи

Ла Фит Транс ООД предлага превод на специализирана документация в почти всички сфери на бизнеса и технологиите. Подобен род преводи изискват специални познания на преводачите, затова специализираните ни преводи се обработват само от преводачи с голям опит и познания по съответната тематика. При необходимост е възможно да бъде осигурен външен консултант, специалист по съответната тематика.

Обработването и превеждането на техническа и/или специализирана документация изисква повече време и усилия. Ценовата ни листа включва специализираните преводи в група IV. Моля посетете секция Цени - Писмени преводи за повече информация


Въпроси

  • Какво гласи Хагската конвенция? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от Районна прокуратура » Легализация на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за семейно положение » Легализация на документи

  • Как може да се легализира български образователен документ? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение / свидетелство за завършен клас » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за декларирани данни /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец » Легализация на документи

  • Легализация на Протокол от общо събрание на дружество » Легализация на документи