За Нас

Ла Фит Транс ООД е агенция за преводи - проект на обединение от група компании, които оперират в различни сфери на услугите и Информационните технологии в страната и чужбина.

Компанията е лицензирана от Консулски отдел на Министерството на външните работи на Република България да извършва преводачески услуги.

Целта на проекта е да осигури услуги, свързани с превод на документи и подготовката им за легализация в цялата страна. За целта компанията стартира изграждане на мрежа от представителни офиси.

Ла Фит Транс ООД предлага превод на различни по сложност документи и подготовката им за легализация. След превод, всеки документ се обработва от редактор.

Всички документи се обработват централизирано и преминават през качествен контрол, който гарантира изрядното им предаване на Клиента.

Ла Фит Транс ООД, като част от финансово стабилна група от компании, която няма задължения нито към банки, нито към партньори и доставчици, може да гарантира, че Вашите поръчки ще бъдат коректно изпълнени в уговорените срокове и всички бъдещи контакти с компанията ще бъдат на същото ниво и качество.

Ла Фит Транс ООД има споразумение с останалите компании от групата да използва техническите и човешки ресурси. Този факт дава възможност да бъдат предоставяни комплексни услуги на Клиенти и да бъде ползван опита на голям брой разнообразни специалисти в различни сфери.


Въпроси

  • Легализация на Удостоверение за редовен ученик » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /МП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация » Легализация на документи

  • Легализация на Съдебно решение за развод / регистрация на дружество » Легализация на документи

  • Легализация на Пълномощно » Легализация на документи

  • Легализация на Адресна регистрация » Легализация на документи

  • Какво гласи Хагската конвенция? » Легализация на документи

  • Какво означава официален превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Медицинско направление /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Кой превод се води специализиран? » Специализирани преводи