Екип

Екипът на агенция за преводи Ла Фит Транс ООД е съставен от специалисти с дългогодишен опит в различни сфери. В стратегията за изграждане на екипа, мениджмънтът на компанията заложи на нуждата от комплексно обслужване на Клиентите на компанията. Не е достатъчно в едно преводаческо дружество да има само преводачи, редактори, счетоводство и обслужващ персонал както е масовата практика. Ла Фит Транс ООД обедини опита на специалисти от сферата на:

Ла Фит Транс ООД работи с над 300 преводачи, по-голямата част от които са заклети в Консулски отдел на Министерството на външните работи. Разполагаме с екип от редактори, специалисти по обучение и мотивация на екипа, сертифицирани специалисти по контрол на качеството и специалисти по Информационни технологии, които осигуряват уникалното онлайн обслужване на Клиентите на компанията.

В групата от компании, в които е Ла Фит Транс ООД, има компания, която разполага с огромен брой консултанти в почти всички сфери на бизнеса и всички тези консултанти са наличен ресурс за обслужване на клиентите на компанията. По този начин Ла Фит Транс ООД има възможността да предоставя комплексно обслужване на Клиентите, а не да извършва само машинален превод. Текстовете и специализираната документация могат да бъдат преглеждани и обработвани от специалист по тематиката при нужда.


Въпроси

  • Легализация на Счетоводен баланс » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за средно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Академична справка » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско направление /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Колко нива на преглед на преведените документи се извършват? » Качество на обслужването

  • Легализация на Епикриза /документи издадени от частно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Фирмен баланс » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за основно образование » Легализация на документи